#21 Yamaha Factory Racing Team: Katsuyuki Nakasuga; #12 Yoshimura Suzuki: Takuya Tsuda, Joshua Brook

geteilte inhalte
kommentare